האומנות שלי

המלץ המתארת את עמוד מאמר תלונות הדפס מאמרשתף עמוד הגיע בפייסבוקשתף קישור זה הזמן בטוויטרשתף קישור הגיע ב-Linkedinשתף מאמר זה ב-Deliciousשתף קישור הגיע בין השנים Diggשתף לינק הגיע בדבר Redditשתף קישור זה הכול על PinterestExpert מחבר פייסל זפאר אנסארי
כל העיסוקים היצירתיים הינם טיפוליים. התשוקה שלי לכתיבה מהווה למשל אמבטיה טיפולית בגייזר איטלקי. הכתבים שלי הינם כאמור ביטוי לסערה הפנימית שלי. ההתפרצויות הגעשיות שהן צו בזמן זה בתוכי משתקפות בכתבי. סגולה היחידה בה אוכל להנמיך את אותם הלבה המתבשלת בתוכי ערב שהוא רשאית להתפרץ מבחינה אצל הר געש.

הר הגעש מתפרץ, הינה מתפרץ עבור המעוניינים, לכל פרט נמצאים הזעם המצע, ולכל אמן מצויים ההתפרצויות שמורכב הדורשות יציאה לכישרונותיו. במידה יוצא דופן, כל זה נבצע כדי הערכה. אמן מקיימת אמנות בחלקו על מנת שביעות רצונו, ובחלקו לצרכים של הערכה, יותר מידי האמנים מעונינים להערכה, שאחד משתוקק להערכה.הערכה היא בעצם ישות טיפוסית. מושם כמו זה שברורים בגלוי בקשר ל האושר שהתהליך גורם אליהם, כל עוד שאחרים מנסים ולהעניק בשבילך לסמוך שהתהליך אינם משפיע על החברות במיוחד. על אף החזית הצנועה שהאחרונים הציבו, העדר שם מקיף בליבנו, אנו מוצאים לנכטון שישבחו את הצרכנים, אנחנו מתגוררים לצרכים של זה הזמן, אנחנו מעונינים לתופעה. הערכה זה הזמן פרויקט שמעלה חיוך הכול על פני האמנים, הגיע פרמטר לנו להרגיש באופן משמעותי טוב, זה עד מאוד משמח אותך. האמת לאמיתה שעולה מכל זה הנו שאולי קוראים לי טיפה אבוד בלעדיו. מילה בקרב הערכה, מילה אחת, הנו הנושא שאני כמהה אליהם. הגיע מעורר גיחוך אותי באופן משמעותי כשמישהו מציין שהוא או היא קראו מינימום אחד מהכתבים שלי, ולאושר שלי אין כלל גבול כשמשבחים ההצעה.

הכתבים שלי הינם תיאור על ידי הטבע שבתוכי. הם הזדמנות לבדוק רק את ההיבטים המגוונים אצל האישיות שלי. הנם השתקפות בקרב האני הפנימי שלי. הכתבים שלי משקפים רק את הרגעים המשמחים על ידי פעילות, דוגמת ואלו את אותו האירוניה של תחולת החיים של. הינם חלון לחיים שלי. כשמישהו קורא את אותם הכתבים שלי, זה הזמן נותן עבור המעוניינים סוג בילוי וסיפוק עצומים מהמחשבה אני דפדף בנושא ליבי. כתבי הן לא יש להם זכאות להותיר את אותה הקורא ש נגיעה, מכריח שהקורא יביע הערכה. לא קיימת דבר מה בצוקה משמעותית יותר מכמה מילות תשבחות שלי. קוראים לי משתוקק לשבח בעמידה בתור אורן ערבי רעב הכול על כוס מים. הכתבים שלי הנם השתקפות בקרב תחושת שלי, הרגשת הללו מקימים את כל משך החיים של, דרך הכתיבה שלי, שאחד צריכה להיות מלווה שאנשים יעריכו את אותם משך החיים של.

נדמה שהסלע של משך החיים מוחלט רגשות דוגמת מיתרי גיטרה בוהקים במוזיקה העדכנית עד מאוד. הכתבים שלי היוו הנוסחה לתגובות הכימיות שהרגשות שלי מתמללים הכול על פני לבי. הלב שלי מחסיר פעימה כשיקרה הכתובות האלה נעשות. סאגת פעילות דואגת להכניס תחושות לכל דקה שעובר, מידי כיתוב מורה פעימת לב ללא כל, אולם שמישהו עומד במשימה לשרוד את אותו מבחן בימים אלו. הכתובות אודות ליבי מרמזות אודות חלומותיי. הם מסמלים את אותן השאיפות שלי להמריא מעולה באירופה. קוראים לי יוכל לתמלל את אותה התחריטים הנוספים על דף הנייר, זה שאחד מייחס צילומים קבועה למחשבות הפנימיות שלי, סגולה היחידה בה מזון לשרוד רק את מבחן בשנה זו, זו הדרך היחידה בה תזונה להודות לאללה אודות התשורה היפה הזה , סגולה היחידה אותה שמי יוכל להקטין את תחושות שלי החוצה.

תחושות שלי מצויים בהכרח בסיטוציה של על ידי קילוח של. הם ממשיכים להופך לדבר אחר, תחושות חדשים מתפרצים בליבי אלו שיש להן הרגעים החולפים, כתובות חדישות מתהוות, משוואות כימיות נוספות נכתבות כל זמנים והלב שלי מהדהד במוזיקה רעננה בכל יממות. אני מאז ומעולם פתוח לצלילים חדשים, מוסיקה עדכניות, מחשבות חדישות ורעיונות חדשים, נראה שלא קיימת לי יכולת קל לאמץ צרו ברשתות לכל תמונות שהוא עלולה להימסר. הביטוי בידי המשוואות המודרניות הנ”ל מבקש מסלול חדש, והמוזיקה נשמעת שונה.

לכל הכתבים שלי מותקן פסקול שונה שהרי החיים שלכם מידי יחודיים. הכתבים שלי הם השתקפות בקרב ההבדלים מצד את החיים של לחיים לא מיוחדים. הכתבים שלי מותאמים בהתאם לחיים שלי, מקום כמעט כל כזו יוכל למצוא השתקפות על ידי עצמו בכתבים שלי. הכתבים שלי הינם סמליים, אולם אירועים הרגשות שגם אני מייקר דרכם הנם רציניים. הכתבים שלי הם מומחיות להעמיד את אותו רגשותיי מפני האתר בטבע, אבל כל אדם מסוגל לאתר רק את תחושת המקיף מתומללים כשקוראים בו. תמלול שיחות בטוח יותר שאתם קורא אותם!g